از طریق لینک های زیر میتوانید فایل مربوط به دمو نرم افزار ماهان را دانلود نمایید.توجه کنید که میبایست تمامی قسمت ها را دانلود نمایید